Ana səhifə

/ Haqqımızda

Haqqımızda

“Mədəniyyət/Culture” jurnalı 1967-ci ildən çıxan elmi-metodiki, publisistik “Mədəni-maarif işi” jurnalının bazasında yaradılmışdır. 2012-ci ilin yanvar ayından “Mədəni həyat”, 2015-ci ilin martından “Mədəniyyət.AZ”, 2020-ci ildən isə “Mədəniyyət/Culture” adı ilə işıq üzü görür. Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixli (protokol № 10-R) qərarı və İSSN 2413-2365 nömrəsi ilə Sənətşünaslıq, Memarlıq, Kulturologiya və Pedaqogika üzrə “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdir.

Aşağı sürüşdür

Struktur

Təsisçi:
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Redaksiya şurası:
Anar Kərimov Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri
Vaqif Əliyev Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Sevda Məmmədəliyeva fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
Nizami Cəfərov akademik
İlham Rəhimli sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru
Ayaz Salayev sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru
Məryəm Qafarzadə

Redaksiya:
Baş redaktor:
Zöhrə Əliyeva filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

baş redaktor müavini:
İlham Rəhimli sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru

Məsul katib:
Akif Azalp filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Qurban Məmmədov
Şövkət Səlimov
Samirə Behbudqızı
Rasim Abdurahmanov
Rəşadət Gərayzadə

Dizayn:
Elnarə Xankişiyeva

Zöhrə Əliyeva
Zöhrə Əliyeva

Baş Redaktor
Filologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru
Əməkdar Mədəniyyət İşçisi