Ana səhifə

/ Haqqımızda

Haqqımızda

“Mədəniyyət/Culture” jurnalı 1967-ci ildən çıxan elmi-metodiki, publisistik “Mədəni-maarif işi” jurnalının bazasında yaradılmışdır. 2012-ci ilin yanvar ayından “Mədəni həyat”, 2015-ci ilin martından “Mədəniyyət.AZ”, 2020-ci ildən isə “Mədəniyyət/Culture” adı ilə işıq üzü görür. Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixli (protokol № 10-R) qərarı və İSSN 2413-2365 nömrəsi ilə Sənətşünaslıq, Memarlıq, Kulturologiya və Pedaqogika üzrə “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdir.

Aşağı sürüşdür

Struktur

Təsisçi:
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Redaksiya şurası:
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Nizami Cəfərov akademik 
İlham Rəhimli  sənətşünaslıq  üzrə  elmlər doktoru
Ayaz salayev sənətşünaslıq  üzrə  elmlər doktoru 
Ramiz Əbdülrəhimov Memarlıq üzrə  elmlər doktoru  
Zümrüd Dadaşzadə sənətşünaslıq  üzrə fəlsəfə doktoru
Ziyadxan Əliyev sənətşünaslıq  üzrə fəlsəfə doktoru

Redaksiya:
Baş redaktor:
Zöhrə Əliyeva filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

baş redaktor müavini:
İlham Rəhimli sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru

Məsul katib:
Akif Azalp filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Qurban Məmmədov
Şövkət Səlimov
Rasim Abdurahmanov
Rəşadət Gərayzadə

Dizayn:
Elnarə Xankişiyeva

Zöhrə Əliyeva
Zöhrə Əliyeva

Baş Redaktor
Filologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru
Əməkdar Mədəniyyət İşçisi