Mədəniyyət/ Culture Jurnalı

Elmi-metodiki, publisistik jurnal

Aşağı sürüşdür

Jurnal

Mart-İyun 2023

Mart-İyun 2023

Yanvar-Fevral 2023

Yanvar-Fevral 2023

Noyabr - Dekabr 2022

Noyabr - Dekabr 2022

Sentyabr - Oktyabr 2022

Sentyabr - Oktyabr 2022

İyul-Avqust 2022

İyul-Avqust 2022

Xüsusi Buraxılış

Xüsusi Buraxılış

May - İyun 2022

May - İyun 2022

Mart-Aprel 2022

Mart-Aprel 2022

Yanvar - fevral 2022

Yanvar - fevral 2022

Noyabr - Dekabr 2021

Noyabr - Dekabr 2021

Sentyabr - Oktyabr 2021

Sentyabr - Oktyabr 2021

İyul - Avqust 2021

İyul - Avqust 2021

Haqqımızda

“Mədəniyyət/Culture” jurnalı 1967-ci ildən çıxan elmi-metodiki, publisistik “Mədəni-maarif işi” jurnalının bazasında yaradılmışdır. 2012-ci ilin yanvar ayından “Mədəni həyat”, 2015-ci ilin martından “Mədəniyyət.AZ”, 2020-ci ildən isə “Mədəniyyət/Culture” adı ilə işıq üzü görür. Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixli (protokol № 10-R) qərarı və İSSN 2413-2365 nömrəsi ilə Sənətşünaslıq, Memarlıq, Kulturologiya və Pedaqogika üzrə “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdir.